et
et

Energia hinnad augustis 2016

Sel suvel töötasid Narva Elektrijaamad stabiilsel koormusel ja seda tänu alanenud CO2 kvootide hinnale ning keskkonnatasude alandamise tõttu. Alates juunist kuni augusti lõpuni eksportis Eesti ca 0,8 TWh elektrienergiat. Umbes 60 GWh Soome ja ülejäänud kogused Lätti ja Leetu.
Ka Skandinaavia energiaturgudel olid suvel hinnad veidi kõrgemad, kui eelmisel aastal. Põhjuseks hooldustööd tuumajaamades, suhteliselt madal veereservuaaride täituvuse tase Norras ja Rootsis ning väiksemad tuulikute poolt toodetud elektrienergiakogused.

Augusti lõpuks jäid keskmised kuu hinnad Eestis ja Soomes ligikaudu juuli kuu tasemele – 31,4 EUR/MWh (+0.4). Suhteliselt stabiilne NordBalt merekaabli ühendus tõi Läti ja Leedu hinnad alla kuni 33,8 EUR/MWh (-4,6; -5,4).

Kuni 9. augustini teostati NordBalt merekaabli remonttöid Sel perioodil kõikusid Läti ja Leedu päeva keskmised hinnad umbes 7 EUR/MWh võrra kõrgemal tasemel kui Eesti ja Soome hinnad, vahemikus 35-41 EUR/MWh. Peale ühenduse pingestamist ühinesid kõikide 4 hinnatsooni (Soome, Eesti, Läti, Leedu) graafikud sisuliselt üheks jooneks ja liikusid samas taktis kuni 24. augustini, kõikudes hinnavahemikus 25-37 EUR/MWh. Ka järgnevatel päevadel ei olnud erinevused piirkondade vahel suured.