et
et

Kui olete paigaldanud oma hoovi päikesepaneelid või tuulegeneraatori ning elektrit jääb oma tarbimisest üle – ostame selle ülejäägi meeleldi ära!

Maksame sulle elektri eest börsi tunnihinna alusel. Tootmine kajastub su tavalisel elektriarvel miinusmärgiga ehk ettemaksuna. Kuna päikesepaneelid annavad kõige rohkem elektrit päevastel kallima tariifiga tundidel, aga tarbimine on reeglina just odavamaa tariifiga õhtu- ja nädalavahetuse tundidel, siis oleksid su suvised arved tihti just miinusmärgiga.

Kui alles plaanid päikesepaneelide või tuulegeneraatori paigaldamist, siis tuleks arvestada mitmete asjaoludega. Mikrotootmisseadmeks kvalifitseerub ühefaasiline seade, mille nimivõimsus on kuni 3,68 kW või kolmefaasiline seade, mille nimivõimsus on kuni 15 kW.

Väiketootjaks saamiseks on vajalik järgnev:

1. Liitumistaotluse esitamine oma võrguettevõtjale ja sealt pakkumise saamine

Liitumistaotluse vormi leiad oma võrguettevõtja kodulehelt ja sellele tuleb lisada

  • volikiri või dokumendid, mis kinnitavad, et sul on õiguslik alus kasutada kinnistut või ehitist.
  • mikrotootmisseadme elektriliste ühenduste põhimõtteskeem, kuhu tuleb märkida ka liitumispunkti täpne asukoht.

 2. Liitumislepingu sõlmimine

Kui võrguettevõtja pakutud liitumistingimused on sulle sobivad, siis sõlmitakse mikrotootja liitumisleping. Reeglina esitab võrguettevõtja ka liitumispunkti väljaehitamise eest arve.

3. Mikrotootmisseadme kasutuselevõtt

Kui on lõpetatud ja dokumenteeritud kõik ehitus-, seadistus- ja muud elektritööd, täidetud liitumistingimused, tasutud liitumistasuarved, saad sõlmida juba võrgulepingu.

 4. Võrgulepingu sõlmimine

Väiketootja võrguleping võimaldab võrguühendust koos elektrienergia edastamise ja selle mõõtmisega. Mikrotootmisseadme võib lülitada võrguga paralleeltöösse alles pärast seda, kui mõlemad osapooled on võrgulepingu allkirjastanud.

 5. Elektrienergia ost ja müük

Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks võta edasi meiega ühendust. Pakkumise küsimiseks saatke päring aadressile info@220energia.ee. Pakume sulle soodsaid tingimusi (seepärast on suur osa väiketootjatest meie kliendid). Jõuame kindlasti omavahel tingimustes kokkuleppele.