et
et

Rikked

Rikete likvideerimise eest vastutab võrguettevõte.

Riketest teata telefonil:

Elektrilevi 1343
Imatra Elekter Läänemaal 715 0188
Viimsis 6061 850
VKG Elektrivõrgud 716 6666

 

Enne rikkest teatamist küsige endalt:

  • Kas teile pole saabunud plaanilise elektrikatkestuse teadet?
  • Kas elektrit pole kogu majas või kortermaja kõigis korterites?
  • Kas naabermajad on samuti elektrita?
  • Kas teie korteri või maja elektrikilbis on peakaitse sisse lülitatud ja see on töökorras?

 

Kui vastasite kõigile küsimustele jaatavalt, siis on tegemist elektririkkega, millest tuleb teada anda.

Rikketelefonile helistades teata rahulikult:

  • rikkekoha täpne aadress;
  • kui liinile on langenud puust või liin on katki, siis võimalikult täpne asukoha kirjeldus, suureks abiks on ka alajaama nimi või number
  • lühike selgitus rikke kohta – majas ei ole elektrit, puu on liinil, traat on maas…