Väljatoodud hinnad on koos käibemaksuga. Lepingut saad sõlmida Mobiil-ID või ID-kaardi abil või saates oma lepingusoov meile


Ajatariifiga paketid

220 GARANTEERITUD ALANEVA HINNAGA 12 kuud ettemaksuga kahetariifne

Päevatariif: 6,30 senti/kWh

Öötariif: 5,60 senti/kWh

 • Kuutasu: ei
 • Ettemaks: 1 kuu elektri hind
 • Lõpetamise tasu: ei
 • Lepingu pikkus: 12 kuud
 • Tüüptingimused

Liitu paketiga

Paketi kirjeldus

220 garanteeritud hinnaga - ajatariifiga, osalise ettemaksuga on fikseeritud hinnaga pakett tarbijale, kellel on kahetariifne elektriarvesti ja kes tahab oma kulutusi ette teada ega ole nõus hinnariske võtma. Paketi perioodi jooksul alaneb hind kuude lõikes (vt. allolevat tabelit). Viimasel kuul teeme arvelduses korrektuure selliselt, et Teie 12 kuu elektriarvete keskmine hind koos käibemaksuga on:

 • päevane 6,30 senti/kWh
 • öine 5,60 senti/kWh.

Elektrilepingu tüüptingimustega saate tutvuda siin. Leping kehtib 12 kuud. Peale lepingu tähtaja lõppemist saate valida uue paketi või lõpetada lepingu.

SÕLMIN ELEKTRILEPINGU

Elektri hind on koos käibemaksuga lepingu vältel alljärgnev:

Kuu nr. Päevane hind Öine hind
Keskmised tariifid 6,30 5,60
Kuu nr. Päev Öö
1. kuu 6,90 6,20
2. kuu 6,80 6,10
3. kuu 6,70 6,00
4. kuu 6,60 5,90
5. kuu 6,50 5,80
6. kuu 6,40 5,70
7. kuu 6,30 5,60
8. kuu 6,20 5,50
9. kuu 6,10 5,40
10. kuu 6,00 5,30
11. kuu 5,90 5,20
12. kuu korrigeering korrigeering

*viimase kuu hinna arvutab 220 Energia selliselt, et 12 kuu vältel tarbitud kWh keskmine hind oleks 6,30 senti/kWh päeval ja 5,60 senti/kWh öösel koos käibemaksuga.

Ettemaks võimaldab 220 Energial vähendada tegevuskulusid ja saadavat võitu jagatakse Teiega ja seetõttu on ettemaksuga paketis hind odavam. Ettemaksu küsime ühe kuu elektri tarbimise ulatuses. Ettemaksu arvestame valemiga 1/12 Teie lepingu sõlmimisele eelneva 12 kuu elektritarbimisest (korrigeerime kogust kui tarbimine oluliselt muutub), mis on korrutatud lepingus garanteeritud perioodi keskmise hinnaga. Ettemaksu tasaarveldame igakuiselt – kui Teie tegelik tarbimine oli ettemaksus arvestatust väiksem või suurem, siis tehakse korrigeeriv arvestus järgmise kuu arvel.

Paketti on võimalik vahetada 30 päevase etteteatamisega. Lepingu saate ennetähtaegselt lõpetada teatades lõpetamise soovist ette üks kuu. Kui ülesütlemisavaldus jõuab 220 Energiani rohkem, kui üks kuu enne järgneva tarbimiskuu algust, siis lõpeb Leping ülejärgmisel kuuvahetusel.

Tarbimise arvestamine ja näitude teatamine toimub võrguettevõtja kaudu, kes edastab tarbimisandmed Eleringi andmelattu. Arve esitame Teile andmelaost saadud andmete alusel.

Kui Teil juba on kehtiv elektrileping ja Te soovite müüjat vahetada, siis peate enne uue elektrilepingu sõlmimist olemasoleva lepingu lõpetama, teatades sellest oma tänasele elektrimüüjale. Lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg on sätestatud müüjate tüüptingimustes ja on reeglina 30 päeva. Lepingu lõpetamise teatise saate eelmisele müüjale saata ka ka läbi meie süsteemi, kui sisestate lugejasse ID kaardi ja asute
LEPINGUT SÕLMIMA

220 GARANTEERITUD ALANEVA HINNAGA 12 kuud kaheriifne

Päevatariif: 6,40 senti/kWh

Öötariif: 5,70 senti/kWh

 • Kuutasu: ei
 • Ettemaks: ei
 • Lõpetamise tasu: ei
 • Lepingu pikkus: 12 kuud
 • Tüüptingimused

Liitu paketiga

Paketi kirjeldus

220 kokkulepitud hinnaga - ajatariifiga on fikseeritud hinnaga pakett tarbijale, kellel on kahetariifne elektriarvesti ja kes tahab oma kulutusi ette teada ega ole nõus hinnariske võtma. Paketi perioodi jooksul alaneb hind kuude lõikes (vt. allolevat tabelit). Viimasel kuul teeme arvelduses korrektuure selliselt, et Teie 12 kuu elektriarvete keskmine hind koos käibemaksuga on:

 • päevane 6,40 senti/kWh
 • öine 5,70 senti/kWh.

Elektrilepingu tüüptingimustega saate tutvuda siin. Leping kehtib 12 kuud. Peale lepingu tähtaja lõppemist saate valida uue paketi või lõpetada lepingu.

SÕLMIN ELEKTRILEPINGU

Elektri hind on koos käibemaksuga lepingu vältel alljärgnev:

  Päevane hind Öine hind
Keskmised tariifid 6,40 5,70
Kuu nr. Päev Öö
1. kuu 7,00 6,30
2. kuu 6,90 6,20
3. kuu 6,80 6,10
4. kuu 6,70 6,00
5. kuu 6,60 5,90
6. kuu 6,50 5,80
7. kuu 6,40 5,70
8. kuu 6,30 5,60
9. kuu 6,20 5,50
10. kuu 6,10 5,40
11. kuu 6,00 5,30
12. kuu korrigeering korrigeering

*viimase kuu elektrihinna arvutab 220 Energia selliselt, et 12 kuu vältel tarbitud kWh keskmine hind oleks 6,40 senti/kWh päeval ja 5,70 senti/kWh öösel koos käibemaksuga.

Paketti on võimalik vahetada 30 päevase etteteatamisega. Lepingu saate ennetähtaegselt lõpetada teatades lõpetamise soovist ette üks kuu. Kui ülesütlemisavaldus jõuab 220 Energiani rohkem, kui üks kuu enne järgneva tarbimiskuu algust, siis lõpeb Leping ülejärgmisel kuuvahetusel.

Tarbimise arvestamine ja näitude teatamine toimub võrguettevõtja kaudu, kes edastab tarbimisandmed Eleringi andmelattu. Arve esitame Teile andmelaost saadud andmete alusel.

Kui Teil juba on kehtiv elektrileping ja Te soovite müüjat vahetada, siis peate enne uue elektrilepingu sõlmimist olemasoleva lepingu lõpetama, teatades sellest oma tänasele elektrimüüjale. Lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg on sätestatud müüjate tüüptingimustes ja on reeglina 30 päeva. Lepingu lõpetamise teatise saate eelmisele müüjale saata ka ka läbi meie süsteemi, kui sisestate lugejasse ID kaardi ja asute
LEPINGUT SÕLMIMA


Põhitariifiga paketid

220 GARANTEERITUD ALANEVA HINNAGA 12 kuud ettemaksuga ühetariifne

Põhitariif: 5,90 senti/kWh

 • Kuutasu: ei
 • Ettemaks: 1 kuu elektri hind
 • Lõpetamise tasu: ei
 • Lepingu pikkus: 12 kuud
 • Tüüptingimused

Liitu paketiga

Paketi kirjeldus

220 kokkulepitud hinnaga - põhitariifiga, osalise ettemaksuga on fikseeritud hinnaga pakett tarbijale, kellel on kahetariifne elektriarvesti ja kes tahab oma kulutusi ette teada ega ole nõus hinnariske võtma. Lepingu perioodi jooksul alaneb hind kuude lõikes (vt. allolevat tabelit). Viimasel kuul teeme arvelduses korrektuure selliselt, et Teie 12 kuu elektriarvete keskmine hind koos käibemaksuga on 5,90 senti/kWh.

Elektrilepingu tüüptingimustega saate tutvuda siin. Leping kehtib 12 kuud. Peale lepingu tähtaja lõppemist saate valida uue paketi või lõpetada lepingu.

SÕLMIN ELEKTRILEPINGU

Elektri hind on koos käibemaksuga lepingu vältel alljärgnev:

  Põhitariif
Keskmine tariif 5,90
Kuu nr. Põhitariif
1. kuu 6,50
2. kuu 6,40
3. kuu 6,30
4. kuu 6,20
5. kuu 6,10
6. kuu 6,00
7. kuu 5,90
8. kuu 5,80
9. kuu 5,70
10. kuu 5,60
11. kuu 5,50
12. kuu korrigeering

*12.kuu hinna arvutab 220 Energia selliselt, et kaheteist kuu vältel tarbitud kWh keskmine hind oleks 5,90 senti/kWh. koos käibemaksuga.

Paketti on võimalik vahetada 30 päevase etteteatamisega. Lepingu saate ennetähtaegselt lõpetada teatades lõpetamise soovist ette üks kuu. Kui ülesütlemisavaldus jõuab 220 Energiani rohkem, kui üks kuu enne järgneva tarbimiskuu algust, siis lõpeb Leping ülejärgmisel kuuvahetusel.

Ettemaks võimaldab 220 Energial vähendada tegevuskulusid ja saadavat võitu jagatakse Teiega ja seetõttu on ettemaksuga paketis hind odavam. Ettemaksu küsime ühe kuu elektri tarbimise ulatuses. Ettemaksu arvestame valemiga 1/12 Teie lepingu sõlmimisele eelneva 12 kuu elektritarbimisest (korrigeerime kogust kui tarbimine oluliselt muutub), mis on korrutatud lepingus garanteeritud perioodi keskmise hinnaga. Ettemaksu tasaarveldame igakuiselt – kui Teie tegelik tarbimine oli ettemaksus arvestatust väiksem või suurem, siis tehakse korrigeeriv arvestus järgmise kuu arvel.

Tarbimise arvestamine ja näitude teatamine toimub võrguettevõtja kaudu, kes edastab tarbimisandmed Eleringi andmelattu. Arve esitame Teile andmelaost saadud andmete alusel.

Kui Teil juba on kehtiv elektrileping ja Te soovite müüjat vahetada, siis peate enne uue elektrilepingu sõlmimist olemasoleva lepingu lõpetama, teatades sellest oma tänasele elektrimüüjale. Lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg on sätestatud müüjate tüüptingimustes ja on reeglina 30 päeva. Lepingu lõpetamise teatise saate eelmisele müüjale saata ka läbi meie süsteemi, kui sisestate lugejasse ID kaardi ja asute
LEPINGUT SÕLMIMA

220 GARANTEERITUD ALANEVA HINNAGA 12 kuud ühetariifne

Põhitariif: 6,00 senti/kWh

 • Kuutasu: ei
 • Ettemaks: ei
 • Lõpetamise tasu: ei
 • Lepingu pikkus: 12 kuud
 • Tüüptingimused

Liitu paketiga

Paketi kirjeldus

220 garanteeritud hinnaga - põhitariifiga on fikseeritud hinnaga pakett tarbijale, kellel on kahetariifne elektriarvesti ja kes tahab oma kulutusi ette teada ega ole nõus hinnariske võtma. Lepingu perioodi jooksul alaneb hind kuude lõikes (vt. allolevat tabelit). Viimasel kuul teeme arvelduses korrektuure selliselt, et Teie 12 kuu elektriarvete keskmine hind koos käibemaksuga on 6,00 senti/kWh.

Elektrilepingu tüüptingimustega saate tutvuda siin. Leping kehtib 12 kuud. Peale lepingu tähtaja lõppemist saate valida uue paketi või lõpetada lepingu.

SÕLMIN ELEKTRILEPINGU

Elektri hind on koos käibemaksuga lepingu vältel alljärgnev:

  Põhitariif
Keskmine tariif 6,00
Kuu nr. Põhitariif
1. kuu 6,60
2. kuu 6,50
3. kuu 6,40
4. kuu 6,30
5. kuu 6,20
6. kuu 6,10
7. kuu 6,00
8. kuu 5,90
9. kuu 5,80
10. kuu 5,70
11. kuu 5,60
12. kuu korrigeering

*Viimase kuu hinna arvutab 220 Energia selliselt, et 12 kuu vältel tarbitud kWh keskmine hind oleks 6,00 senti/kWh koos käibemaksuga.

Paketti on võimalik vahetada 30 päevase etteteatamisega. Lepingu saate ennetähtaegselt lõpetada teatades lõpetamise soovist ette üks kuu. Kui ülesütlemisavaldus jõuab 220 Energiani rohkem, kui üks kuu enne järgneva tarbimiskuu algust, siis lõpeb Leping ülejärgmisel kuuvahetusel.

Tarbimise arvestamine ja näitude teatamine toimub võrguettevõtja kaudu, kes edastab tarbimisandmed Eleringi andmelattu. Arve esitame Teile andmelaost saadud andmete alusel.

Kui Teil juba on kehtiv elektrileping ja Te soovite müüjat vahetada, siis peate enne uue elektrilepingu sõlmimist olemasoleva lepingu lõpetama, teatades sellest oma tänasele elektrimüüjale. Lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg on sätestatud müüjate tüüptingimustes ja on reeglina 30 päeva. Lepingu lõpetamise teatise saate eelmisele müüjale saata ka ka läbi meie süsteemi, kui sisestate lugejasse ID kaardi ja asute
LEPINGUT SÕLMIMA


Tasub teada

Elektrienergia hinda peamiselt mõjutavaks teguriks avatud elektriturul ja -börsil on elektritarbimise maht ning piisavate tootmisvõimsuste ning elektriühenduste olemasolu. Börsielektri hind sõltub elektrituru hetke tasakaalust – pikaajaliselt on börsihind alati odavam kui fikseeritud hinnapakett, ent lühiajaliselt võib börsihind kõikuda. Reeglina on suuremad hinnakõikumised talveperioodil tulenevalt külmade ilmadega suurenevast tarbimisest, millele võivad lisanduda piirangud elektriühendustele või tootmisjaamadele. Näiteks on külm talvepäev sageli ka tuuletu, mistõttu elektrihind tõuseb, kuna suuremat tarbimist kaetakse kallima söeelektriga.

220 Energia pakub klientidele võimalust kindlustada enda elektrihinda selliste börsihinna hüpete vastu kasutades „Hinnalage“. Hinnalae toote puhul määratakse maksimaalne kalendrikuu kaalutud keskmine börsihind kuni 12-ks kuuks. Klient maksab igakuiselt väikese (5%-lise) hinnalisa keskmisele börsihinnale (börsihinnast ilma allahindluste, kuutasu ja marginaalita), millega kaetakse elektrimüüja võetav hinnatõusu katmise risk. 220 Energia pakub börsipaketiga elektri ostjatele Hinnalage vastavalt tarbimisprofiilile. Küsi personaalset pakkumist alloleva vormi kaudu või võta meiega ühendust.

Hinnalae toodet soovitame kliendile, kellele börsihind tundub liialt riskantne, kuid soovib siiski fikseeritud hinnast soodsamat lahendust. Hinnalae saamiseks täida päring ning võtame Sinuga ühendust.


Ei leia sobivat paketti?

Vaata ettemaksuga börsipakette, ettemaksuta börsipakette või täida allolev vorm ja me tuleme appi!